JPN
Tutto
Difesa dai takedown
11 Yoshihiro Akiyama 88.20
23 Yushin Okami 84.60