JPN
Tutto
Difesa dai takedown
11 Yoshihiro Akiyama 88.20
22 Yushin Okami 84.60