CAN
Tutto
Colpi totali messi a segno
1 Georges St-Pierre 2591
58 John Makdessi 992
70 Elias Theodorou 888
90 Alexis Davis 763