CAN
Tutto
Colpi totali messi a segno
1 Georges St-Pierre 2591
58 John Makdessi 992
85 Elias Theodorou 786
93 Alexis Davis 763